Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за отдаване под наем, за срок от десет години, на сграда – общинска собственост с идентификатор 73198.505.123.3

На основание заповед №471/ 27.03.2024 год. на кмета на община Троян

 

   О Б Я В Я В А:

 

І. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на сграда – общинска собственост с идентификатор 73198.505.123.3 с разгъната застроена площ 126 кв.м. по кадастралната карта на гр. Троян.

II. Конкурсните условия са, както следва:

1. Начална конкурсна цена – 1470 лв. без ДДС;

2. Участниците в конкурса да представят предложение за бъдещото ползване на имота с дейности и срокове, в т.ч. и инфраструктурата около имота.

3. Всички поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за отдаване под наем.

Конкурсната документация, ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 12.04.2024 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 12.04.2024 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в конкурса, в размер на 1500 лв., ще се внася в банка “OББ“, офис Троян, по сметка BG63UBBS81553320008105, в срок до 16.30 часа на 12.04.2024 год., включително.    

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 12.04.2024 год., включително.    

Конкурсът ще се проведе на 15.04.2024 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 22.04.2024 год., при същите условия, час и място, като закупуването на конкурсната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 19.04.2024 год., включително.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 08:30, 4 Април 2024
Разглеждания: 79

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook