Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за изработен проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

 

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                                                       

Дирекция „Устройство на територията” при Община Троян, област  Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 92 от 03.11.2023 год. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е обнародвано, че е изработен проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП -  ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.514.585, 73198.514.584 и 73198.514.582 по КККР на гр. Троян с цел обособяване на нови УПИ I-585, II-585, III-585, IV-585, V-585, VII-585, VIII-585, IX-585, отредени „За жилищно строителство“, УПИ VI-585, X-584, отредени „За парк, парково обзавеждане и детски съоръжения“, УПИ XI-582, отреден „За БКТП“ в нов квартал 368. Обособява се нова улица с ОТ 1513-1514-1515-1516.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на  обявяване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9.00 до 12.00 часа всеки работен ден.

 

 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 14:10, 10 Ноември 2023
Разглеждания: 221

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook