Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление съгласно Заповед №735/ 15.06.2022 год. на Кмета на община Троян

 

На основание заповед №735/ 15.06.2022 год. на кмета на община Троян,

 

О Б Я В Я В А

 

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 55587.404.19 с площ от 1680 кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ по кадастралната карта на с.Патрешко, местност Минева къща, при начална тръжна цена, в размер на 5359 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 04.07.2022 год, включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 04.07.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1000 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 04.07.2022 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 04.07.2022 год., включително.

Търгът ще се проведе на 05.07.2022 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 12.07.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 11.07.2022 год., включително.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 08:56, 23 Юни 2022
Разглеждания: 360

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook