Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление съгласно Заповед № 625/ 26.05.2022 год. на Кмета на Община Троян

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н

       На основание заповед №625/ 26.05.2022 год. на кмета на община Троян,

  О Б Я В Я В А:

публичен търг за отдаване под наем, за срок от 5 години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор 83212.135.2, с начин на трайно ползване пасище, по кадастралната карта на с.Шипково, община Троян, която част с площ от 10 кв.м. се намира в западната част на имота, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 14 лв. и при условие частта от имота да се ползва за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение.

Тръжната документация ще се закупува в касата на Община Троян, срещу 20 лв. без ДДС, в срок до 16 часа на 10.06.2022 год., включително.  

            Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 10.06.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

            Депозитната вноска за участие в търга в размер на 800 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 10.06.2022 год., включително.    

            Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 10.06.2022 год., включително.    

            Търгът ще се проведе на 13.06.2022 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 20.06.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и оглед на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 17.06.2022 год., включително.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 11:03, 3 Юни 2022
Разглеждания: 353

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook