Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление съгласно Заповед №553/ 12.05.2022 год. на и.д.кмет на община Троян

     

  На основание заповед №553/ 12.05.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,

 

 О Б Я В Я В А

 

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 55587.101.64 с площ от 719 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване“ (до 10 м) по кадастралната карта на с.Патрешко, община Троян, при начална тръжна цена, в размер на 8 860 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 08.06.2022 год, включително.  

            Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 08.06.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

            Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1500 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 08.06.2022 год., включително.    

            Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 08.06.2022 год., включително.    

            Търгът ще се проведе на 09.06.2022 год. от 15,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 16.06.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 15.06.2022 год., включително. 

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

И.Д.Кмет на Община Троян

(съгласно заповед №531/ 09.05.2022 год.

на кмета на община Троян)

Последна промяна: 15:12, 25 Май 2022
Разглеждания: 354

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook