Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление съгласно заповед №402/ 07.04.2022 год. на И.Д.Кмет на Община Троян

 

На основание заповед №402/ 07.04.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,

 

О Б Я В Я В А

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ метален павилион с идентификатор 05445.150.3006.1, с площ 61 кв.м., по кадастралната карта на с.Борима, при начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 150 лв. без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 27.04.2022 год, включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 27.04.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 500 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 27.04.2022 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 27.04.2022 год., включително.

Търгът ще проведе на 28.04.2022 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 05.05.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 04.05.2022 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И.Д.Кмет на Община Троян

(съгласно заповед №330/ 30.03.2022 год.

на кмета на Община Троян)

Последна промяна: 14:27, 15 Април 2022
Разглеждания: 457

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook