Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление съгласно заповед № 257/ 11.03.2022 г. на Кмета на Община Троян

 

На основание заповед №257/ 11.03.2022 год. на кмета на община Троян

 

О Б Я В Я В А:

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща терен с площ от 1 кв.м., находящ се във фоайето на сградата на Общинска администрация – Троян, която сграда е с идентификатор 73198.505.116.3 по кадастралната карта на гр.Троян, за поставяне на вендинг машина за топли и студени напитки, при начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 115 лв. без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в касата на Община Троян, срещу 20 лв. без ДДС, в срок до 16 часа на 28.03.2022 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 28.03.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 100 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 28.03.2022 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 28.03.2022 год., включително.

Търгът ще се проведе на 29.03.2022 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 05.04.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и оглед на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 04.04.2022 год., включително.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 10:49, 17 Март 2022
Разглеждания: 319

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook