Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление съгласно заповед № 167/ 21.02.2022 г. на Кмета на Община Троян

 

На основание заповед №167/ 21.02.2022 год. на Кмета на Община Троян,

 

О Б Я В Я В А

 

публични търгове за отдаване под наем, за срок от пет години, на следните павилиони – общинска собственост:

- павилион с №73198.502.297.1 с площ от 8.70 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, при начална тръжна цена в размер на 77 лв. без ДДС и при условие павилиона да се ползва за търговия с цветя,

- павилион с №73198.502.297.2 с площ от 12.80 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, при начална тръжна цена в размер на 114 лв. без ДДС и при условие павилиона да се ползва за търговия с цветя,

Тръжната документация за всеки един от павилионите ще се закупува в касата на Община Троян, срещу 20 лв. без ДДС, в срок до 16 часа на 09.03.2022 год., включително.

Оглед на обектите ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 09.03.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търговете в размер на 200 лв., за всеки един от павилионите, ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 09.03.2022 год., включително.

Предложенията за участие в търговете ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 09.03.2022 год., включително.

Търговете ще се проведат на 10.03.2022 год. от 10,00 часа, за павилион с №73198.502.297.1 и от 10,30 часа за павилион с №73198.502.297.2, в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове на 17.03.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на павилионите до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 16.03.2022 год., включително.

Да не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 16:29, 25 Февруари 2022
Разглеждания: 322

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook