Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление съгласно Заповед №1244/16.09.2022 г. на кмета на Община Троян

  

    На основание заповед №1244/ 16.09.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,

 О Б Я В Я В А

 

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 02302.820.1 с площ от 851 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“ по кадастралната карта на с.Балабанско, местност „Алдишки рът“, Община Троян, при начална тръжна цена в размер на 3 370 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 03.10.2022 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 03.10.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1000 лв., ще се внася в “КБСБанк България“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 03.10.2022 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 03.10.2022 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 04.10.2022 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 11.10.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 10.10.2022 год., включително. 

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

И.Д.Кмет на Община Троян

(на основание заповед №1099/ 12.09.2022 год.

на кмета на Община Троян)

 

Последна промяна: 08:11, 23 Септември 2022
Разглеждания: 422

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook