Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-98 от 03.05.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ-98

гр. Троян, 03.05.2023 г.

                                                                                                                                                                       

Дирекция „Устройство на територията” при Община Троян, област  Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 39 от 02.05.2023 год. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е обнародвано, че е изработен проект на Подробен устройствен план - План за регулация за разширение на строителните граници на гр. Троян и синхронизирането им с Общия Устройствен план на община Троян (ОУПОТ) за местност „Аламанка“ (Стойченски рът“). Образуват се три нови квартала – 435, 436 и 437.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на  обявяване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9.00 до 12.00 часа всеки работен ден.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ  /П/

Директор  дирекция  „Устройство на територията”

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

 

Последна промяна: 09:04, 4 Май 2023
Разглеждания: 289

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook