Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-56/07.03.2023 г. относно КПИИ на квартали 312, 352 и 353, ЦГЧ , гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ-56 / 07.03.2023 г.

 

Община Троян, Ловешка област,  съобщава че в Държавен вестник бр. 21 от 07.03.2023 г.  на стр. 93 е обнародвано обявление № 237:

 

Община Троян, Ловешка област,  на основание чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните собственици, че с Решение № 872 от протокол № 38 от 26.01.2023г. на Общински съвет Троян е одобрен подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение плана за регулация (ПУП – ПР за ЧИПР) като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) на квартали 312, 352 и 353 по плана на ЦГЧ на гр. Троян, като се премахва проектна улица с осови точки (о.т.) 1197-1198 и се създава нова улица с кръгово кръстовище с о.т. 2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121. Премахва се и част от уличната регулация на ул. „Захари Стоянов“, като се създава нова о.т. 2114; издадено е разрешение за строеж  № 16/07.02.2023 год. за обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НАДЛЕЗ ДО Ж. П. ГАРА В ПЕШЕХОДЕН“,  с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори 73198.502.476 и 73198.502.468 по КК на гр. Троян,  съгласно одобрен инвестиционен проект № 5/07.02.2023г.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) е изложен в сградата на Община Троян, II ет., стая № 31, където е на разположение на заинтересуваните лица за разглеждане.

При несъгласие с КПИИ, същият може да бъде обжалван на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Ловеч чрез кмета на Община Троян в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ .

 

 

инж. Николай Хитров

Директор дирекция

„Устройство на територията”

Последна промяна: 08:47, 9 Март 2023
Разглеждания: 290

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook