Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-5 от 08.01.2024 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-5

гр. Троян, 08.01.2024 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на осно-вание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ на страница 88 в брой 107/29.12.2023 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на ел. трасе (подземни кабели) 20 кV за фотоволтаична централа в имот № 73198.159.863 по КККР на гр. Троян, местност „Присоето“, преминаващо през имоти с идентификатори: 73198.158.26, 73198.158.95, 73198.158.21, 73198.158.20, 73198.158.19, 73198.326.12, 73198.326.21, 73198.161.21, 73198.161.18, 73198.161.12, 73198.159.7, 73198.161.50, 73198.159.863.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявяване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Директор дирекция

Устройство на територията

 

Последна промяна: 09:38, 9 Януари 2024
Разглеждания: 162

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook