Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-284 от 28.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Собственик на поземлен имот с идентификатор 73198.159.851 по КККР на гр. Троян.
  2. Собственик на поземлен имот с идентификатор 73198.159.854 по КККР на гр. Троян.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ-284

гр. Троян, 28.12.2023 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 1861/21.12.2023 г. на Кмета на Община Троян е одобрен  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.159.863 по КККР на гр. Троян, местност Присоето, с цел промяна на предназначението на имота и отреждане „За фотоволтаична централа и трафопост“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

---

ИНЖ. НИКОЛАЙ РАЙКОВСКИ   /П/

Заместник-кмет на Община Троян

Последна промяна: 10:12, 29 Декември 2023
Разглеждания: 202

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook