Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-257 от 14.11.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Собственик на поземлен имот с идентификатор 73198.159.851 по КККР на гр. Троян.
  2. Собственик на поземлен имот с идентификатор 73198.159.854 по КККР на гр. Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-257

гр. Троян, 14.11.2023 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.159.863 по КККР на гр. Троян, местност Присоето, с цел промяна на предназначението на имота и отреждане „За фотоволтаична централа и трафопост“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 16:25, 14 Ноември 2023
Разглеждания: 226

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook