Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-250 от 14.12.2022 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на имот с идентификатор 73198.514.228, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-250

гр. Троян, 14.12.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 99 от 13.12.2022 г. е обнародвано обявление относно Решение № 812 от протокол    № 36/24.11.2022 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) заедно с приложени схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) на поземлен имот с идентификатор 73198.514.228 по КККР на гр. Троян, кв. Ливаде, с цел отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м и поземлен имот с идентификатор 73198.514.214 с цел създаване на задънена улица с о.т. 1518-1539-1540-1541-1542.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ пред Административния съд Ловеч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

 

Последна промяна: 16:25, 19 Декември 2022
Разглеждания: 337

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook