Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-223 от 11.11.2022 г. относно проект за промяна на зона в ОУПОТ и ПУП - ПЗ на имот 73198.21.76, гр. Троян

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-223

гр. Троян, 11.11.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на осно-вание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 90 от 11.11.2022 г. е обнародвано обявление относно Решение № 784 от протокол    № 35/20.10.2022 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на проект за частична промяна на зона в общия устройствен план на община Троян на поземлен имот с идентификатор 73198.21.76 по КККР на гр. Троян от „обработваеми земеделски земи – ливади“ в „терени за промишлени и складови обекти (Пп)“ и проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.21.76 по КККР на гр. Троян, м. Орничето, с цел промяна на предназначението на имота и отреждане „За фотоволтаичен парк и трафопост“.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ пред Административния съд Ловеч.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

Последна промяна: 09:23, 14 Ноември 2022
Разглеждания: 532

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook