Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-219 от 28.10.2022 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИРП на парцели II-360 и XXVI-358,359, кв. 9, кв. Кнежки лъг и Василевско, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-219

гр. Троян, 28.10.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 86 от 28.10.2022 г. е обнародвано обявление за изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на парцели II-360 и XXVI-358,359 в кв. 9 по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско“ на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.508.305 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян), като се обособяват УПИ II-305 „За ниско жилищно застрояване“, УПИ XXVI-308 (поземлен имот с идентификатор 73198.508.308) и уличната регулация се измества по имотни граници от имот с идентификатор 73198.508.306 до имот с идентификатор 73198.508.294.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

 

Последна промяна: 15:00, 31 Октомври 2022
Разглеждания: 308

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook