Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ- 206 от 19.09.2023  г.№ Об-УТ- 206 гр. Троян от 19.09.2023г.

 О  Б  Я  В  А

 

Община Троян обявява, че в Държавен вестник бр. № 84 от 6.10.2023г. е обнародвано:

ОБЯВЛЕНИЕ

 

№ Об-УТ- 206

гр. Троян, 19 . 09. 2023г.

 

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен Подробен устройствен план  - план за улична регулация, (ПУП – ПУР) на участък от път ІІІ-357 - имот с идентификатор 53707.14.144, по кадастралната карта и кадастралнияте регистър на с. Орешак, с цел обособявяне на нова улица с ОТ 1-1203-1202-1201-1200-1199-1198-1197-1196-1195-1498 и ОТ 1197-1204-1205.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на съобщението в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

Файлове и ресурси

Последна промяна: 11:51, 10 Октомври 2023
Разглеждания: 216

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook