Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-181/11.08.2023 г. относно частична промяна на зона в ОУП на общ. Троян (проектен имот 73198.507.607 по КККР на гр. Троян)

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-181

гр. Троян, 11.08.2023 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че на страница 199 в брой 69/11.08.2023 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 1054 по протокол № 44/27.07.2023 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на частична промяна на зона в Общия устройствен план на община Троян от „Терени за промишлени и складови обекти (Пп)“ в „Жилищни терени със средно и високо застрояване (Жс)“ в обхват: част от поземлен имот с идентификатор 73198.507.266 (проектен имот с идентификатор 73198.507.607) по КККР на гр. Троян. Планът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 127, ал. 12 решението може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     (П)

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 08:14, 14 Август 2023
Разглеждания: 160

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook