Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-166 от 16.08.2022 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел VI-„За бензиностанция“ в кв. 214 по плана на кв. Велчевско на гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-166

гр. Троян, 16.08.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 66 от 16.08.2022 г. е обнародвано обявление относно Решение № 726 от протокол № 33/28.07.2022 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцел VI-„За бензиностанция“ в кв. 214 по плана на кв. Велчевско на гр. Троян (поземлени имоти с идентификатори 73198.501.1 и 73198.501.522 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян), като се обособява УПИ X-1 с отреждане „За обществено обслужване и комплексна автозарядна станция“ и УПИ XI-522 с отреждане „За обществено обслужване“.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ пред Административния съд Ловеч.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 09:49, 17 Август 2022
Разглеждания: 305

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook