Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-165 от 16.08.2022 г. относно проекти на поземлен имот с идентификатор 73198.21.76 по КККР на гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-165

гр. Троян, 16.08.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 66 от 16.08.2022 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за частична промяна на зона в Общия устройствен план на община Троян на поземлен имот с идентификатор 73198.21.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Троян от „Обработваеми земеделски земи – ливади“ в „Терени за промишлени и складови обекти (Пп)“ и проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.21.76 по КККР на гр. Троян, м. „Орничето“, с цел промяна на предназначението на имота и отреждане „За фотоволтаичен парк и трафопост“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 09:46, 17 Август 2022
Разглеждания: 380

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook