Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-164/25.07.2023 г. относно одобряване на ПУП – ПР на м. Аламанка (Стойченски рът)

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-164

гр. Троян, 25.07.2023 г.

 

 

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че на страница 75 в брой 61/18.07.2023 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано обявление относно Решение № 1025 по протокол № 43/29.06.2023 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на м. Аламанка (Стойченски рът) за разширение на строителните граници на гр. Троян и синхронизирането им с Общия устройствен план на Община Троян. Образуват се три нови квартала с номера 435, 436 и 437. Планът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     (П)

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 16:00, 25 Юли 2023
Разглеждания: 219

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook