Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-150 от 26.06.2023 г. относно ПУП – ПРЗ на парцел I-За район на ДАП, кв. 216, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-150

гр. Троян, 26.06.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ на страница 44 в брой 54/23.06.2023 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцел I-„За район на ДАП“ (поземлен имот с идентификатор 73198.501.19 по КККР на гр. Троян) в кв. 216 по плана на кв. Велчевско на гр. Троян с цел обособяване на УПИ I-19 – „За гаражи, складове и фотоволтаична централа“, УПИ II-30,8609 – „За жилищно строителство, магазини и гаражи“ и премахване на проектна улица с осови точки 17-16-18. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     (П)

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 08:52, 28 Юни 2023
Разглеждания: 174

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook