Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-119 от 10.06.2022 г. относно ПУП – ПРЗ на имоти 73198.502.570 и 73198.502.582, гр. Троян

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Об-УТ-119

гр. Троян, 10.06.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че в „Държавен вестник“ брой 43 от 10.06.2022 г. е обнародвано обявление относно Решение № 674 от протокол № 31 от 26.05.2022 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.502.570 и 73198.502.582 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, с цел обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-570 с отреждане „За обществено обслужване и складова дейност“ в кв. 193 и УПИ II-582 с отреждане „За обществено обслужване и складова дейност“ в кв. 131А по регулационния план на град Троян.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ пред Административния съд Ловеч.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 11:19, 12 Юни 2022
Разглеждания: 374

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook