Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-ТСУ-КР-51 от 21.05.2021 г. относно ПУП – ПР за ЧИПУР на улици с о.т. 832-615-614 и 832-833-1180-1186 и проектни улици с о.т. 615-616 и 833-654-653, ЦГЧ, гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-51

гр. Троян, 21.05.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 43 от 21.05.2021 г. е обнародвано обявление относно Решение № 364 от протокол    № 18/22.04.2021 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение на плана за улична регулация (ПУП – ПР за ЧИПУР) на улици с осови точки (о.т.) 832-615-614 и о.т. 832-833-1180-1186 и проектни улици с о.т. 615-616 и о.т. 833-654-653 по регулационния план на ЦГЧ на град Троян и Комуникационно-транспортен план (КТП), с цел изграждане на ново кръгово кръстовище между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Опълченска“. Премахва се проектна улица с о.т. 833-654-653, поради което се закрива квартал 312 и УПИ I „За обществено обслужване и складове“ се променя в XI „За обществено обслужване и складове“, УПИ II „За обществено обслужване и складове“ в XII „За обществено обслужване и складове“ и УПИ III „За стоково тържище Троян – ЕООД“ в XIII „За стоково тържище Троян – ЕООД“ в квартал 354 по регулационния план на ЦГЧ на град Троян. Премахват се о.т. 615 и 1180 и се създава кръгово кръстовище с о.т. 2296-2297-2298-2299-2300-2301.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Ловеч.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

Последна промяна: 08:49, 27 Май 2021
Разглеждания: 428

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook