Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-ТСУ-КР-46 от 12.05.2021 г. относно ЧИПУР на улица с ОТ 611-2063 и ЧИПРЗ на кв. 72, 94 и 304 по плана на гр. Троян – ЦГЧ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-46

гр. Троян, 12.05.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 38 от 11.05.2021 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за частично изменение на плана за улична регулация (ЧИПУР) с осови точки (о.т.) 611-2063 и частично изменение на плана за регулация и застрояване (ЧИПРЗ) на квартали 72, 94 и 304 по плана на град Троян – ЦГЧ в обхват: поземлени имоти с идентификатори 73198.504.329, 73198.504.369, 73198.504.370, 73198.504.331, 73198.504.334, 73198.504.336, 73198.504.364, 73198.504.365, 73198.504.366, 73198.504.367, 73198.504.368 и 73198.505.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян. Отпада предвиденото по план трасе за улица с о.т. 611-590-591-592-593-594-2063. Утвърждава се съществуващото трасе за улица с о.т. 611-1261-1262-253-610-1150-2063. От плана отпада строителен квартал 94, образува се нов строителен квартал 337.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявяване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

Последна промяна: 14:39, 18 Май 2021
Разглеждания: 419

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook