Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-ТСУ-КР-30 от 02.04.2021 г. относно ПУП – ПР за ЧИПУР на улица „Мир“ – от о.т. 1129 до о.т. 1588 между кв. 88, 281 и 512, гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-30

гр. Троян,  02.04.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 27/02.04.2021 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение на плана за улична регулация (ПУП – ПР за ЧИПУР) на улица „Мир“ – от осова точка (о.т.) 1129 до о.т. 1588 между строителни квартали 88, 281 и 512 по плана на град Троян.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявяване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден, служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

Последна промяна: 16:35, 2 Април 2021
Разглеждания: 402

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook