Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-ТСУ-КР-145 от 13.12.2021 г. относно ПУП – ПР за ЧИПУР на улица „Мир“ в гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-ТСУ-КР-145

гр. Троян, 13.12.2021 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 103 от 10.12.2021 г. е обнародвано съобщение относно Решение № 543 от протокол № 25 от 25.11.2021 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение на плана за улична  регулация (ПУП – ПР за ЧИПУР) на улица „Мир“ с осови точки (о.т.) 1129-1130-1591-1131-1590-1589-1588 между строителни квартали 88, 281 и 512 по плана на I и II микрорайон на град Троян, заедно със схема на техническата инфраструктура.

Поради изместване на уличната регулация на изток, новият участък от улицата е с о.т. 1129-1130-1591-1131-1132-1148-1134-1135-1136-1137-1138-1590-1589-1588. Премахват се парцел XXIV „За озеленяване“ в кв. 88 и парцел I „За озеленяване“ в кв. 512. Променят се границите на парцел XXVI „За озеленяване“ в кв. 88 и парцели XIII-238,241,287, 288,289, XIV-238,239,242, XV-238,240 и XVI „За озеленяване“ в кв. 281.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Ловеч.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ        

/П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 14:09, 20 Декември 2021
Разглеждания: 401

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook