Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-ТСУ-КР-101 от 24.09.2021 г. относно ПУП – ПРЗ на поземлени имоти 73198.502.570, 73198.502.582 и 73198.502.583 по КККР на гр. Троян

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-101

гр. Троян,  24.09.2021 г.


Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 80 от 24.09.2021 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), към който е приложен комуникационно-транспортен план, на поземлени имоти с идентификатори 73198.502.570, 73198.502.582 и 73198.502.583 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) VII-570 в строителен квартал 193 и II-582 в строителен квартал 131А, по имотни граници, с отреждане „За обществено обслужване и складова дейност“, както и обслужваща улица между тях с осови точки (о.т.) 2306-2307-2308-2309.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявяване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.


ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/
Директор дирекция „Устройство на територията“

Последна промяна: 09:53, 28 Септември 2021
Разглеждания: 354

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook