Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-ТСУ-КР-100 от 24.09.2021 г. относно ПУП – ПРЗ на поземлени имоти 73198.514.214 и 73198.514.228 по КККР на гр. Троян

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-100

гр. Троян, 24.09.2021 г.


Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 80 от 24.09.2021 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.514.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Троян, квартал „Ливаде“, с цел отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м и поземлен имот с идентификатор 73198.514.214, с цел създаване на задънена улица с осови точки (о.т.) 1518-1539-1540-1541-1542.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявяване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.


ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/
Директор дирекция „Устройство на територията“

Последна промяна: 10:56, 27 Септември 2021
Разглеждания: 405

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook