Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 5 години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.505.203.1.25

На основание заповед №359/ 23.03.2023 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А

публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 5 години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.505.203.1.25 с площ от 216 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, ул.”Ген. Карцов №18, при начална тръжна цена в размер на 100808 лв., без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 10.04.2023 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 10.04.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 5000 лв., ще се внася в “КБСБанк България“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 10.04.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 10.04.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 11.04.2023 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 18.04.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 13.04.2023 год., включително. 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

 

 

 

Последна промяна: 11:06, 30 Март 2023
Разглеждания: 252

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook