Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за публичен търг за отдаване под наем, за срок от десет години, части от недвижими имоти – публична общинска собственост

На основание заповед №250/ 27.02.2023 год. на кмета на община Троян

 О Б Я В Я В А:

публичен търг за отдаване под наем, за срок от десет години, части от недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва:

1. терен с площ от 40 кв.м. попадащ в поземлен имот с идентификатор 73198.505.117, с начин на трайно ползване: За площад, по кадастралната карта на гр. Троян, съгласно схема по чл.56 от ЗУТ издадена от Гл. архитект на Община Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 250 лв., без ДДС, и при условие върху терена да се постави зарядна станция за зареждане на два автомобила едновременно.

2. терен с площ от 20 кв.м. попадащ в поземлен имот с идентификатор 53707.501.9501, с начин на трайно ползване: За второстепенна улица, по кадастралната карта на с. Орешак, съгласно схема по чл.56 от ЗУТ издадена от Гл. архитект на Община Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50 лв., без ДДС, и при условие върху терена да се постави зарядна станция за зареждане на един автомобил.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 13.03.2023 год., включително.  

Оглед на обектите ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 13.03.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 500 лв., ще се внася в “КВСбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 13.03.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 13.03.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 14.03.2023 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 21.03.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 20.03.2023 год., включително. 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Последна промяна: 11:23, 2 Март 2023
Разглеждания: 351

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook