Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния план за ПИ 20300.350.8162

ОБЯВА

              Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, обявява, че в Държавен вестник бр. 46 от 1 юни 2021 г. е обнародвано: на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) обявява, че с решение № 363 от протокол № 18/22.04.2021 г. на Общински съвет Троян е одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗП) на УПИ ХVI, кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Дебнево (поземлен имот с идентификатор 20300.350.8162 по кадастралната карта на с. Дебнево), с цел обособяване на УПИ ХVI-8181 „За енергопроизводство“ и  УПИ ХVII-8182 „За жилищно строителство и обществено обслужване“.

            На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в едномесечен  срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да подадат своите жалби и протести по плана чрез Община Троян до Административен съд - Ловеч .

Планът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 14.

 

 

                                                                       ОТ ОБЩИНА ТРОЯН

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:56, 10 Юни 2021
Разглеждания: 462

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook