Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за обнародване на обявление № Об-УТ-61/15.03.2024 г.

ОБЯВА

                                  

Община Троян обявява, че в бр. 28/02.04.2024 г., стр. 124 на Държавен вестник е обнародвано обявление № Об-УТ-61/15.03.2024 г., с което Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че частично е преработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за разширение на строителните граници на гр. Троян и синхронизирането им с Общия устройствен план на Община Троян (ОУПОТ) за м. Цоневска, Дрянска и Райковска, касаещо изменение на квартал 449 и квартал с нов номер 451 (стар номер 450) и образуване на нови квартали: кв. 450, кв. 459, кв. 460. Квартали със стари номера 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 се преномерират без да се изменят, съответно на квартали с нови номера 452, 453, 454, 455, 456, 457 и 458.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявяване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по преработения проект за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

         

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Директор дирекция

Устройство на територията

Последна промяна: 09:42, 3 Април 2024
Разглеждания: 54

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook