Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за изработен ПУП за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на с. Орешак

 

   ОБЯВА

 

Община Троян,  обявява, че в Държавен вестник бр. 37/26.04.2024 година е обнародвано: на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на с. Орешак на парцели ХХХVІІІ-375, LХІ-377,386,1744 и LХ-385, кв. 15 по плана на с. Орешак, като за имоти с идентификатори №№ 53707.504.220 и 53707.504.222  се урегулират нови УПИ ХХХVІІІ-486 /проектен идентификатор 53707.504.486/  и УПИ ХLV-487 „/проектен идентификатор 53707.504.487/, имот с идентификатор 53707.504.219 се присъединява към парцел LХ-385 /проектен идентификатор 53707.504.489/, кв. 15. и се променя трасето на улица с ОТ 60-61 като се създава нова улица с ОТ 60-61а.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 11:11, 26 Април 2024
Разглеждания: 67

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook