Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-241 от 24.10.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ-241

гр. Троян, 24.10.2023 г.

                                                                                                                                                                       

Дирекция „Устройство на територията” при Община Троян, област  Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 88 от 20.10.2023 год. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е обнародвано, че е изработен проект на Подробен устройствен план - План за улична регулация за частично изменение на уличната регулация (ПУП -  ПУР за ЧИПУР) на нереализирана улица с осови точки ОТ 645-646-647-648-649-652-1179-653-765-1190-1195-1196-1212-1213-1226-2115 и План за регулация и застрояване  за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ за ЧИПРЗ) на квартали – 352, 353 и 354 по плана на гр. Троян.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на  обявяване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9.00 до 12.00 часа всеки работен ден.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 15:29, 24 Октомври 2023
Разглеждания: 178

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook