Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

На вниманието на Диана Христова Недева, Анна Недева, Христо Пенков Недев и Николай Пенков Недев (наследници на Пенко Цочев Дудевски).

О Б Я В Л Е Н И Е №   Об-ТСУ-КР-124 гр. Троян,   09.11.2018 г.     Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ)…

На вниманието на собствениците и наследниците на самостоятелни обекти в поземлен имот 73198.502.559 (гр. Троян, ул. "Опълченска" №№ 9,9а,11,13 и ул. "Димитър Икономов - Димитриката" №№ 47,49)

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-ТСУ-КР-105. гр. Троян, 03.10.2018 год.     Община Троян, област Ловеч съобщава, че със заповед № 1124/28.09.2018 г. на кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация за частично изменение на регулационния план (ПУП -…

Обявление от държавен вестник от 21,08,2018г.

  О Б Я В А   Общинска администрация гр. Троян съобщава, че в Държавен вестник бр. 67 от 14.08.2018г. са обнародвани: РЕШЕНИЕ № 766 от 26 юли 2018 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал.…

НА ВНИМАНИЕТО НА СТЕЛА СТАНЕВА! - ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-59 от 01.06.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   № Об-ТСУ-КР-59 гр. Троян, 01.06.2018 г.   Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ)…

Обявление № Об-ТСУ-КР-73 гр. Троян, 26.06.2018 год.

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-ТСУ-КР-73 гр. Троян, 26.06.2018 год. Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Община Троян, област Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 53 от 26.06.2018 год. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е…

Обявление № Об-ТСУ-КР-72 гр. Троян, 26.06.2018 год.

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-ТСУ-КР-72 гр. Троян, 26.06.2018 год. Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Община Троян, област Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 53 от 26.06.2018 год. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е…

Обявление № Об-ТСУ-КР-71 гр. Троян, 26.06.2018 год

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-ТСУ-КР-71 гр. Троян, 26.06.2018 год. Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Община Троян, област Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 53 от 26.06.2018 год. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook