Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обявление № Об-УТ-130 от  26.06.2024 г.

  СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Надежда * Пенчева ,…

Обявление № Об-УТ 137 от 09.07.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ     Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) “”НОУ ЛИМИТС“ ЕООД *,гр.…

Обява на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията

ОБЯВА   Община Троян обявява на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че в бр. 60/16.07.2024 г., стр. 87 и стр. 88 на Държавен вестник са обнародвани решения на Общински съвет Троян, както следва: Решение № 262 от Протокол № 10/27.06.2024 г. на Общински…

Обявление № Об-УТ-126 от 20.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ     Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Радосвета * Ханджиева ,…

Обявление № Об-УТ-122 от 13.06.2024 г.

  Ангел * Ангелски, живущ в Севлиево *** , записан в КККР, като собственик по наследство на имот с идентификатор 03558.301.179 по кадастралната карта на с. Белиш   ОБЯВЛЕНИЕ № Об-УТ-122/13.06.2024 г. Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона…

Обявление № Об-УТ-117 от 10.06.2024 г.

Дирекция "Устройство на територията" при Община Троян, област Ловеч, на основание чл.61, ал. 1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): Цвете * Дянкова, като собственик по наследство на имот с идентификатор 53707.506.14…

Обявление № Об-УТ-109 от 29.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Любка * Янева , живуща…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.476.6

На основание заповед №890/ 07.06.2024 год. на кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.476.6 с площ от 859 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Друг вид трайно насаждение“, м.Костурски…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 21590.500.717

  На основание заповед №889/ 07.06.2024 год. на кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 21590.500.717 с площ от 137 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг обществен обект,…

Обявление № Об-УТ-124 от 18.06.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-124 гр. Троян, 18.06.2024 г.   Община Троян обявява, че в бр. 52/18.06.2024 г., стр. 95 на Държавен вестник е обнародвано обявление № Об-УТ-116/06.06.2024 г., с което Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 129, ал.…

Обявление № Об-УТ-101 от 22.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Иво * Янков , живущ…

Обявление № Об-УТ-83 от 23.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ     Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) ДИП „ Първи май…

Обявление № Об-УТ-81 от 18.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ     Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) „Еси Ем Груп „,гр.…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.504.75

На основание заповед №714/ 09.05.2024 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.504.75, с площ от 47 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян, одобрени със Заповед РД-18-11/ 20.04.2007 год., трайно предназначение на…

Обявление за публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху недвижим имот – общинска собственост,

На основание заповед №715/ 09.05.2024 год. на кмета на община Троян,   О Б Я В Я В А публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.446.1.20 с площ от…

Обявление № Об-УТ-92 от 08.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ  Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Неизестен *** , записан в…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook