Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обявление № Об-УТ-10 от 16.01.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Соня * Аткова , живуща…

Обявление № Об-УТ-24 от 01.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ     Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Кольо * Серешки ,…

Обява на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

ОБЯВА                                                          Община Троян обявява, че в Държавен вестник бр. 14/16.02.2024г. е обнародвано: 1. На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за…

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години на терен с площ от 30 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, с идентификатор 20300.350.4067

О Б Щ И Н А   Т Р О Я Н   На основание заповед №146/ 05.02.2024 год. на кмета на община Троян,     О Б Я В Я В А:   публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години на терен с площ от 30…

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на част от поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 53707.501.9501

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н   На основание заповед №145/05.02.2024 год. на кмета на община Троян,     О Б Я В Я В А:   публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на част от поземлен имот – публична…

Обявление № Об-УТ-22 от 31.01.2024 г.

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об – УТ – 22/31.01.2024г. Гр. Троян   Дирекция „Устройство на територията“ при община Троян на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“, брой 6 от 19.01.2024г. е обнародвано обявление…

Обявление № Об-УТ-15 от 22.01.2022 г.

  СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Станислав * Минков, пребиваващ…

Обявление № Об-УТ-11 от 16.01.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Собственик на поземлен имот с…

Обявление № Об-УТ-281 от 20.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) 1.Пламен * Пейчев ,живущ в…

Обявление № Об-УТ-9 от 12.01.2024 г.

  СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) 1.Неустановен собственик * ,…

Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите относно инициатива на „ЕГИДА 1“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите   На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, кметът на Община Троян ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕГИДА 1“ ЕООД, гр. Троян, ул. „Мизия“ №11 за водовземане на воден обект – язовир “Ледево”, 1. Цел на заявеното използване: Водовземане за самостоятелно водоснабдяване на…

Обявление № Об-УТ-258 от 17.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) 1.Веселин *Марковски ,живущ в София…

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот с идентификатор 72309.501.190.1 по кадастралната карта на с. Терзийско

На основание заповед №19/ 04.01.2024 год. на кмета на община Троян,     О Б Я В Я В А: публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ самостоятелно обособена част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 72309.501.190.1 по кадастралната…

Обявление № Об-УТ-5 от 08.01.2024 г.

    О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-5 гр. Троян, 08.01.2024 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на осно-вание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ на страница 88 в брой 107/29.12.2023 г.…

Обявление № Об-УТ-3 от 05.01.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № Об – УТ –03/ 05.01.2024 г. Гр. Троян     Дирекция „Устройство на територията“ при община Троян на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“, брой 1 от 02.01.2024г. е обнародвано…

Обявление № Об-УТ-265 от 29.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )   Иво* Николов ,живущ в…

Обявление № Об-УТ-273 от 14.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) 1.Теодор * Вълковски ,пребиваващ в…

Обявление № Об-УТ-268 от 07.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Елена * Босева ,живуща в…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook