Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци през 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, Община Троян уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за определяне границите на районите на територията на общината, в които през 2022 г. ще се предоставят услуги по:

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до инсталации за тяхното третиране и съоръжение за депониране.

2. третиране на битовите отпадъци в инсталация за предварително третиране преди депониране на битовите отпадъци и компостиране на биоразградими градински отпадъци;

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Основните съображения за издаването на заповедта е спазването на изискванията, регламентирани в чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ, във връзка с чл. 62 от ЗМДТ.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт от интернет страницата на общината в сектор „Околна среда“, както и всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. в сградата на общинска администрация – Троян, стая № 17.

Формата за участие в производството по издаване на общия административен акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в отдел „Услуги на гражданите“ на Община Троян в едномесечен срок от датата на публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на общината - 29.09.2021 г..

 

Общинска администрация

 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 295

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook