Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане / формираща резитба на дълготрайна декоративна растителност

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ / ФОРМИРАЩА РЕЗИТБА НА ДЪЛГОТРАЙНА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на административен акт, отнасящ се за дълготрайни декоративни дървета.

В Община Троян постъпи искане  от Станка Занковска от с. Черни Осъм за отсичане на дървета в имот с идентификатор 80981.350.5123 по КККР на с. Черни Осъм, публична общинска собственост - североизточната част на двора на училището.

 

След оглед на място е установено, че в този участък са налични пет броя декоративни дървета, четири от които са от вид Обикновен смърч (Picea abies) и едно от вид Европейска лиственица (Larix europaea). Дърветата са в много добро състояние. Нямат видими признаци на заболяване.Лиственицата не е развила добра корона поради близостта ѝ с двата смърча, между които се намира.

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да подават в отдел „Услуги на гражданите“, в сградата на Община Троян на пл. „Възраждане” № 1 или на следния електронен адрес: postbox@troyan.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление на основание чл. 66, ал. 1 от АПК да се оповести на интернет страницата на Община Троян  и на таблото за обяви в кметство Черни Осъм.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до документите по издаване на общия административен акт, като справки могат да се получат в стая № 17 (2 етаж) в сградата на пл. „Възраждане” № 1 гр. Троян и в Кметство Черни Осъм.

 

Общинска администрация

 

30.05.2022 г.

 

Последна промяна: 16:42, 3 Юни 2022
Разглеждания: 414

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook