Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Уведомление на основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, Община Троян уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за определяне границите на районите на територията на общината, в които през 2023 г. ще се предоставят услуги по: събиране и транспортиране на битови отпадъци до инсталации за тяхното третиране и съоръжение за депониране;  третиране на битови отпадъци в инсталация за предварително третиране преди депониране на битови отпадъци и компостиране на биоразградими градински отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Основните съображения за издаването на Заповедта е спазването на изискванията, регламентирани в чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ, във връзка с чл. 62 от ЗМДТ.

Заинтересованите лица  и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт от интернет страницата на общината в сектор “Околна среда”, както и всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на общинска администрация – Троян, стая № 17.

Формата за участие в производството по издаване на общия административен акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в отдел Услуги на гражданите на Община Троян в едномесечен срок от датата на публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на общината – 25.09.2023г.

 

Общинска администрация.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:43, 26 Септември 2023
Разглеждания: 196

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook