Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява във връзка с каптиран извор „КИ Нейчов извор – Община Троян - Троян“

На  основание  чл. 39, ал. 2, т. 2  от  НАРЕДБА № 3  за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване  и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово  водоснабдяване е открит обществен достъп до проект за СОЗ  около каптиран извор „КИ Нейчов извор – Община Троян - Троян“ в поземлен имот с идентификатор 73198.170.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян.

Към проекта са приложени списъци на собствениците на имоти, попадащи в пояси ІІ и ІІІ.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода 30.11.2022 год. до 30.12.2022 год. в Общинска администрация Троян - пл.“Възраждане“ №1 стая 17 .

---

Гл. експерт „Екология“

Последна промяна: 18:04, 29 Ноември 2022
Разглеждания: 403

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook