Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява до „ЕВРОМЕКС“ ООД, гр. Троян

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЕВРОМЕКС“ ООД, гр.Троян, ул. Миревска №1
(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение (ИП) за: „Модернизация и автоматизация в цех за преработка на месо в с. Дълбок Дол, общ. Троян, обл. Ловеч“

Предмет на ИП е реконструкция и модернизация на съществуваща сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 24476.750.16, с.Дълбок дол, в цех за преработка на месо. Ще се кандидатства за финансиране на ИП чрез процедура за подбор по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони, за периода 2014 - 2020 г.

С инвестиционното предложение се предвижда преработка на суровина от животновъден обект, собственост на дружеството. Ще се произвеждат месни разфасовки от ДКЖ, млени заготовки от ДКЖ, месни заготовки от нераздробени меса от ДКЖ, суровосушени продукти от млени меса, суровосушени деликатеси от нераздробени меса. Производственият капацитет на обекта ще бъде 2,0 т. суровина от ДКЖ/ дневно, съответно 3,2 т. готов продукт/ дневно.

(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

Лице за контакти: г-н Мирослав Стойчев, гр. Троян, тел. 0887455555

(лице, адрес, телефон)

Писмени становища и мнения се приемат и в РИОСВ Плевен на адрес: 5800 гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1а, e-mail: [email protected]

Приложение: Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС (изтегли от прикачените файлове)

Файлове и ресурси

Последна промяна: 16:29, 15 Декември 2022
Разглеждания: 93

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook