Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на централна градска зона – Троян: площад „Възраждане” и прилежащ терен – улица „Васил Левски”

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Община Троян, представлявана от Донка Михайлова – кмет,

с адрес гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция  на  централна  градска  зона – Троян:  площад  „Възраждане”  и  прилежащ  терен – улица „Васил  Левски” – О.Т.  325-355-665“ в  УПИ V за площад, УПИ III за Община Троян, УПИ IX за озеленяване и водна каскада и УПИ IV за читалище и трафопост, кв. 306 по плана на гр. Троян.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти инж. Мария Василева; гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, ст. 18; телефон 0670 6 80 18                      /лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а,  e-mail: office@riew-pleven.eu.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

 

 

 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 11:18, 15 Януари 2024
Разглеждания: 76

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook