Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Инвестиционно предложение за „Транспортна връзка между ул. „Ген. Карцов“ и ул. „Македония“ в участъка от ОТ942 до ОТ 566, гр. Троян с подобект „Пешеходна връзка – Троян с местоположение квартали с № 334, 178 и 318 по плана на град Троян“

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Община Троян, представлявана от Донка Михайлова – Кмет,

с адрес гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

обект „Транспортна връзка между ул. „Ген. Карцов“ и ул. „Македония“ в участъка от ОТ942 до ОТ 566, гр. Троян с подобект „Пешеходна връзка – Троян с местоположение квартали с № 334, 178 и 318 по плана на град Троян“

Цел на инвестиционно предложение е изграждане на транспортна връзка между ул. „Македония“  и жк. „Лъгът“. Новата връзка ще свърже две зони, които към момента поради теренните особености нямат директна свързаност.  Дължината разглеждания участък е 260 м‘, от които 105 м са по съществуваща улица, а 155 м са по ново трасе.

 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти инж. Николай Петров; гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, ст. 28; телефон 0670 6 80 28                     

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а,  e-mail: office@riew-pleven.eu.

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Файлове и ресурси

Последна промяна: 09:49, 19 Януари 2024
Разглеждания: 130

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook