Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Инвестиционно предложение за ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - с. Черни Осъм

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Община Троян, представлявана от Донка Михайлова – кмет,

с адрес гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - с. Черни Осъм, община Троян, сграда с идентификатор 80981.350.5124.1 по плана на с. Черни Осъм, общ. Троян.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти инж. Мария Василева; гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, ст. 19; телефон 0670 6 80 19                      /лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а,  e-mail: office@riew-pleven.eu.

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Файлове и ресурси

Последна промяна: 15:25, 7 Април 2023
Разглеждания: 268

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook