Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Еднократна помощ за новородено и/или осиновено дете

През 2015 г. се заражда идеята на Кмета на Община Троян – г-жа Донка Михайлова за въвеждане на еднократна финансова помощ, която да стимулира младите семейства да раждат и отглеждат децата си в общината. В тази връзка в изпълнение на т. 6.6 от Програма за управление на Изпълнителната власт в Община Троян за срока на мандат 2011-2015 г., в която са очертани мерки за ограничаване тенденцията за намаляване и застаряване на населението и предвид тенденцията за намаляване броя на родените деца с постоянен и настоящ адрес в Община Троян, Кметът прави предложение до Общински съвет - Троян да бъде приет на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете в Община Троян. Правилникът е гласуван и приет от Общинският съвет на заседание, провело се на 19 февруари 2015 г., на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на Община Троян за въвеждане на стимул за младите семейства да раждат и отглеждат децата си в общината.

От 01.01.2015 г. Общинска администрация - Троян започна да връчва еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. за всяко новородено и/или осиновено дете, като сумата се подсигурява от бюджета на общината.

Предложените условия за отпускане на еднократната финансова помощ по гореспоменатия правилник са:

 1. Родителят или осиновителят да не са оставили за отглеждане в специализирана институция детето и да не са им отнети родителските права.
 2. Детето да е до трето в семейството и да е родено или осиновено след 31.12.2014 г. При раждане или осиновяване на близнаци, един от които е трето дете в семейството, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак.
 3. Родителите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат навършени 18 години, към датата на раждането или осиновяването.
 4. Осиновеното дете да бъде до 14-годишна възраст към датата на осиновяване.
 5. Новороденото или осиновеното дете да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Троян и към момента на подаване на заявлението поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Троян не по-малко от една година от датата на подаване на заявлението.

 

На 18 март 2015 г. за първи път, след приемане на Правилника, Кмета на общината – г-жа Донка Михайлова посрещна първите трима родители на новородени троянчета и им връчи лично по 200 лв.

Поради големия брой подадени заявления за отпускане на еднократна помощ през 2018 г. на място в администрацията - 115 бр., Община Троян въведе възможността през 2019 г. те да се подават и по електронен път, за по-голямо удобство на гражданите, като им спестява време и средства при пътуване до администрацията. Правилникът подлежи на промяна при необходимост и сумата отпускана по реда му се определя ежегодно с решение на Общински съвет – Троян, поради което през същата 2019 г. Кмета на общината – г-жа Донка Михайлова внесе предложение за увеличаване на еднократната финансова помощ за всяко новородено и/или осиновено до трето дете от общината от 200 на 300 лв.

Условията за отпускане на еднократна финансовата помощ по настоящия Правилник, към 2020 година, са:

 1. Родителят/ите или осиновителят/ите да не са оставили за отглеждане в специализирана институция детето и да не са им отнети родителските права.
 2. Детето да е до трето в семейството и да е родено или осиновено след 31.12.2014 г. При раждане или осиновяване на близнаци, един от които е трето дете в семейството, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак.
 3. Родителят/ите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат навършени 18 години към датата на раждането или осиновяването.
 4. Осиновеното дете да бъде до 14-годишна възраст към датата на осиновяване.
 5. Новороденото или осиновеното дете да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Троян и към момента на подаване на заявлението поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на оОщина Троян не по-малко от една година от датата на подаване на заявлението.
 6. Родителят/ите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за финансова помощ.
 7.  (отм., Решение №133/07.07.2020 г. на ЛАС по адм.д. №139/2020 г.)
 8. Родителят/ите на новороденото или осиновеното дете трябва да нямат просрочени задължения към Община Троян в момента на подаване на заявлението.

 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:26, 30 Април 2024
Разглеждания: 4933

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook