Правилник за организацията и дейността на обкбппмн – гр. Троян

Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОбКБППМН) е органа за организация, ръководство и контрол на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 22:15:58, 16 декември 2020
Разглеждания: 95

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top