Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заседава Консултативният съвет на бизнеса

На 19.04.2023 г. се проведе присъствено заседание на Консултативния съвет за икономически развитие. Срещата цели да се очертаят тенденциите и да се осигурят условия за устойчивост на местния бизнес. Пред съвета беше представен анализ за развитието на по-големите фирми от региона за 2021 година съпоставени към 2020 г. Ковид кризата от първото тримесечие на 2020 г., налагането на извънредни мерки, спирането за определен период на производства поради извънредно въведените мерки, повлия резултатите на фирмите както през 2020 г., така и през 2021 г. Положителната тенденция е, че по показател „приход“ бизнесът на по-големите фирми е нараснал с 20% през 2021 г. Разгледани бяха икономически показатели за Община Троян за периода 2018 - 2021 г – брой заети лица, брой предприятия, средна месечна работна заплата.

 За годините от 2019 до 2021 средната работна заплата в община Троян се е увеличавала с 9 % за всяка година, в сравнение с предходната година. Минималната работна заплата в България и средната работна заплата в България са се движили с подобен темп 8 - 10 %.

Относно броя на предприятията, не се забелязват сътресения, като през 4-те разглеждани години, отклонението е под 2 %. По данни на НСИ, броят на предприятията в Общината през 2021 г. е 1731, което е с 9 повече от началото на разглеждания период през 2018 година. Този показател откроява устойчивостта на малките и средни фирми в региона.

Представени бяха тенденциите в сектор туризъм, за който също може да се заключи, че се развива устойчиво.

На срещата на Консултативния съвет на бизнеса към Кмета на Общината бяха разисквани темите за финансовото състояние на Общинските публични предприятия за 2022 г., както и възможността за осигуряване на жилища за млади специалисти. Дискутирани бяха въпроси, свързани с липсата на кадри, тенденциите  за работните заплати в общината и дейностите, които извършват публичните предприятия.

След прекъсването на присъствените заседания на Консултативния съвет за икономическо развитие поради Ковид кризата, това беше втората присъствена среща. Първата беше през месец декември 2022 г.

Последна промяна: 10:24, 2 Май 2023
Разглеждания: 119

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook